Skoči na vsebino

prof. dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, dr. Erik Kerševan, doc. dr. Jernej Podlipnik, Alenka Dolinšek, Nataša Jeromel Fišer, izr. prof. dr. Aleš Kobal, dr. Liljana Selinšek, as. Nika Hudej Stvarno kazalo: Petra Lamovec-Hren : Davčno pravo med teorijo in prakso s komentarjem 70.–90. člena ZDavP-2

Podrobnosti knjige

pravna literatura

Davčno pravo med teorijo in prakso s komentarjem 70.–90. člena ZDavP-2 prof. dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, dr. Erik Kerševan, doc. dr. Jernej Podlipnik, Alenka Dolinšek, Nataša Jeromel Fišer, izr. prof. dr. Aleš Kobal, dr. Liljana Selinšek, as. Nika Hudej Stvarno kazalo: Petra Lamovec-Hren

Davčno pravo med teorijo in prakso s komentarjem 70.–90. člena ZDavP-2 povezuje znanstvena vprašanja in dileme iz upravno-sodne prakse na davčnem področju v Sloveniji in primerjalno v EU. Devet soavtorjev iz akademskih, sodnih in uradniških vrst je pod uredniško taktirko prof. dr. Polonce Kovač spisalo osem znanstvenih razprav o posebej izpostavljenih in aktualnih temah v teoriji, davčni praksi in sodnih sporih – o pravni naravi davčnih aktov, rabi ZUP v davčnih postopkih, varstvu osebnih podatkov v davčnih zadevah, cenitvi davčne osnove, nedovoljenem davčnem izogibanju, obrestovanju, davčnem nadzoru in davčnem kaznovalnem pravu. V petih zaokroženih poglavjih sledi podrobna analiza določb Zakona o davčnem postopku, ki s skupnimi procesnimi pravili povezuje slovenski davčni sistem v celoto (od pristojnosti, začetka postopka, ugotavljanja in dokazovanja dejstev, izdaje odločbe in stroškov do pravnih sredstev). Delo tako obsega kombinacijo praktičnih napotil s teoretičnimi okvirji posameznih institutov in najnovejšo sodno prakso. Monografija je uporabna za bolj zakonito in učinkovito delovanje tako davčnih organov in sodišč kot zavezancev za davek in davčnih svetovalcev ter drugih strokovnjakov, ki sodelujejo v davčnih postopkih, ter tudi za raziskovalce, pedagoge in študente v davčnih vprašanjih. Prav tako je podlaga za boljše davčne politike in reforme na državni in lokalni ravni.


Lastnost Vrednost
Založba Uradni list
Zbirka Zbirka predpisov
Leto izdaje 2024
Strani 543
Jezik slovenski
Tip datoteke epub
ISBN 9789612046255

Izvodov na voljo:


  • Prost
  • Prost
  • Prost
  • Zaseden

    Še 3 dni 35 min in 6 sekund

Pokukaj v knjigo

prof. dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, dr. Erik Kerševan, doc. dr. Jernej Podlipnik, Alenka Dolinšek, Nataša Jeromel Fišer, izr. prof. dr. Aleš Kobal, dr. Liljana Selinšek, as. Nika Hudej Stvarno kazalo: Petra Lamovec-Hren: Davčno pravo med teorijo in prakso s komentarjem 70.–90. člena ZDavP-2
prof. dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, dr. Erik Kerševan, doc. dr. Jernej Podlipnik, Alenka Dolinšek, Nataša Jeromel Fišer, izr. prof. dr. Aleš Kobal, dr. Liljana Selinšek, as. Nika Hudej Stvarno kazalo: Petra Lamovec-Hren: Davčno pravo med teorijo in prakso s komentarjem 70.–90. člena ZDavP-2
99,99 €
Pokukaj v knjigo ...

Dolg opis

Davčno pravo med teorijo in prakso s komentarjem 70.–90. člena ZDavP-2 povezuje znanstvena vprašanja in dileme iz upravno-sodne prakse na davčnem področju v Sloveniji in primerjalno v EU. Devet soavtorjev iz akademskih, sodnih in uradniških vrst je pod uredniško taktirko prof. dr. Polonce Kovač spisalo osem znanstvenih razprav o posebej izpostavljenih in aktualnih temah v teoriji, davčni praksi in sodnih sporih – o pravni naravi davčnih aktov, rabi ZUP v davčnih postopkih, varstvu osebnih podatkov v davčnih zadevah, cenitvi davčne osnove, nedovoljenem davčnem izogibanju, obrestovanju, davčnem nadzoru in davčnem kaznovalnem pravu. 


V petih zaokroženih poglavjih sledi podrobna analiza določb Zakona o davčnem postopku, ki s skupnimi procesnimi pravili povezuje slovenski davčni sistem v celoto (od pristojnosti, začetka postopka, ugotavljanja in dokazovanja dejstev, izdaje odločbe in stroškov do pravnih sredstev). Delo tako obsega kombinacijo praktičnih napotil s teoretičnimi okvirji posameznih institutov in najnovejšo sodno prakso

Monografija je uporabna za bolj zakonito in učinkovito delovanje tako davčnih organov in sodišč kot zavezancev za davek in davčnih svetovalcev ter drugih strokovnjakov, ki sodelujejo v davčnih postopkih, ter tudi za raziskovalce, pedagoge in študente v davčnih vprašanjih. Prav tako je podlaga za boljše davčne politike in reforme na državni in lokalni ravni. 

Polonca Kovač je od leta 2018 redna profesorica za področje upravnega prava in javne uprave. Od leta 2003 je zaposlena na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, pred tem pa je delala na ministrstvih za javno upravo in notranje zadeve ter Upravni enoti Kranj. Je (so)avtorica in urednica vrste monografij in učbenikov ter je bila 2017–2020 glavna urednica revije Central European Public Administration Review. Redno sodeluje na konferencah ter seminarjih doma in v tujini ter pri pripravi predpisov, kot so ZUP, ZIN, ZDavP-2. Je članica raziskovalnega programa o razvoju slovenske uprave v EU 2004–2024 in več projektov, npr. bilateralnega sodelovanja s Hrvaško 2020–2022 o davčni transparentnosti. Opravljala je ali še opravlja več vodstvenih funkcij, je članica različnih združenj ter deluje kot strokovnjakinja Svetovne banke, OECD in ReSPA. Je prejemnica več priznanj za pedagoško in raziskovalno odličnost. 

Matjaž Remic je zaposlen na Ministrstvu za javno upravo, kjer se v skladu s pristojnostmi ministrstva ukvarja s praktičnimi vidiki uporabe ZUP in njegovih izvedbenih aktov ter tudi z vsakokratnimi dilemami o sistemski skladnosti novih oziroma spremenjenih področnih predpisov s splošnim procesnim zakonom. V tem okviru je bil nosilec zadnjih normativnih sprememb omenjenih splošnih pravnih aktov. Magistriral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je obravnaval procesne dileme glede strank v upravnem postopku. S Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani in Upravno akademijo sodeluje pri usposabljanju javnih uslužbencev na področju uporabe upravnega procesnega prava. Je tudi soavtor več monografij s področja upravnega prava. 

Erik Kerševan je doktor pravnih znanosti. Leta 1999 se je zaposlil na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je do leta 2018 kot izredni profesor opravljal pedagoško delo kot nosilec predmeta Upravno procesno pravo. Sodeloval je tudi pri mnogih znanstvenoraziskovalnih projektih in pri pripravi nove sistemske zakonodaje s področja upravnega prava tako pri nas kot v tujini. V okviru svojega znanstvenoraziskovalnega dela je samostojno in v soavtorstvu objavil več del ter z referati sodeloval na vrsti konferenc v Sloveniji, kot vabljeni predavatelj pa tudi na številnih konferencah v tujini v organizaciji evropskih in mednarodnih organizacij. Poleg svojega pedagoškega in znanstvenega dela je opravljal funkcijo svetovalca predsednika republike za pravna vprašanja (2008–2010) in na podlagi imenovanja Ustavnega sodišča Republike Slovenije funkcijo generalnega sekretarja (2010–2012). V letu 2015 je bil imenovan za vrhovnega sodnika na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča. 

Jernej Podlipnik se poklicno ukvarja predvsem z davčnim svetovanjem, poleg tega ima status docenta na Novi univerzi, Fakulteti za državne in evropske študije, kjer predava predmete s področja upravnega procesnega in davčnega prava, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pa sodeluje pri izvajanju predmeta Davčno pravo. Je avtor več strokovnih in znanstvenih del, sodeloval je na primer tudi pri Pravnem terminološkem slovarju (2018), Komentarju Ustave Republike Slovenije (2019) in Zakonu o splošnem upravnem postopku s komentarjem (2020). V letu 2021 je odprl samostojno odvetniško prakso, v okviru katere se ukvarja predvsem z davčnim pravom. 

Alenka Dolinšek je kot strokovna sodelavka zaposlena na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer se ukvarja s spori s področja davčnega prava. Pred tem je bila osem let strokovna sodelavka na Upravnem sodišču Republike Slovenije, kjer je sodelovala pri reševanju upravnih sporov tako z davčnega kot z drugih področij upravnega prava. Svoje znanje je skozi vsa leta nadgrajevala z izobraževanjem tako doma kot v tujini, sodelovala pa je tudi pri različnih projektih Vrhovnega sodišča, povezanih z informatizacijo in elektronskimi bazami sodne prakse. 

Nataša Jeromel Fišer je pravosodna svetnica na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kjer zadnja štiri leta sodeluje na upravnem oddelku, pred tem pa je svoje strokovne izkušnje pridobivala na kazenskem oddelku istega sodišča. Pri svojem dosedanjem delu je ob preučevanju najzahtevnejših vprašanj pripomogla k razvoju sodne prakse, v zadnjih letih predvsem s področja davčnega prava, upravnega postopka in upravnega spora. 

Aleš Kobal je zaposlen na Univerzi v Mariboru, na Pravni fakulteti, kjer se od leta 1998 tako na znanstveno-raziskovalnem kakor tudi na strokovnem področju davčnega svetovanja ukvarja z različnimi vidiki materialnega in procesnega davčnega prava. V okviru pedagoškega procesa na Pravni fakulteti v Mariboru sodeluje zlasti pri izvedbi predmetov, ki obravnavajo davčne in s tem področjem povezane vsebine. Kot član strokovnih skupin je sodeloval pri vseh davčnih reformah v obdobju po letu 2000, pri čemer je načeloma pokrival področja, povezana z obdavčitvijo fizičnih oseb. Njegova bibliografija obsega več kot 240 znanstvenih, strokovnih in drugih bibliografskih enot, povezanih z materialnim in procesnim davčnim pravom. 

Liljana Selinšek je doktorica pravnih znanosti, specializirana za področje kazenskega in prekrškovnega prava. Delovne izkušnje je doslej pridobivala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, pri Informacijskem pooblaščencu, v Komisiji za preprečevanje korupcije in na Ministrstvu za pravosodje. Kot znanstvena sodelavka sodeluje pri več projektih Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, deluje pa tudi v zasebnem sektorju kot samostojna raziskovalka in svetovalka. Njena bibliografija obsega več kot 150 znanstvenih in strokovnih del s širšega področja kazenskega in prekrškovnega prava. 

Nika Hudej je od leta 2017 svetovalka Ustavnega sodišča Republike Slovenije, kjer sodeluje pri reševanju zadev z upravnega področja. Pred tem je bila šest let višja pravosodna svetovalka na upravnem in civilnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Svoje pravno znanje in izkušnje je nadgrajevala tudi z večmesečno prakso v kabinetu sodnika dr. Marka Ilešiča na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Je asistentka za področje javne uprave na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze. Je (so)avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov in pogosto predava na strokovnih seminarjih in konferencah.


Povezane knjige


dr. Marko Novak: Pravna argumentacija v teoriji in praksi
dr. Marko Novak: Pravna argumentacija v teoriji in praksi
49,99 €
dr. Marko Novak
Pravna argumentacija v teoriji in praksi
Aleksandra Velkovrh, mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil: Gradbeni zakon (GZ-1) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
Aleksandra Velkovrh, mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil: Gradbeni zakon (GZ-1) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
49,99 €
Aleksandra Velkovrh, mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil
Gradbeni zakon (GZ-1) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic: Civilno medicinsko pravo
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic: Civilno medicinsko pravo
69,99 €
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
Civilno medicinsko pravo
dr. Miro Cerar in dr. Valentina Franca: Kako študirati pravo?
dr. Miro Cerar in dr. Valentina Franca: Kako študirati pravo?
49,99 €
dr. Miro Cerar in dr. Valentina Franca
Kako študirati pravo?
Polonca Kovač, Tina Sever, Katja Štemberger Brizani, Anže Dobelšek: Praktikum za Upravni postopek in upravni spor ter Osnove upravnega postopka
Polonca Kovač, Tina Sever, Katja Štemberger Brizani, Anže Dobelšek: Praktikum za Upravni postopek in upravni spor ter Osnove upravnega postopka
11,99 €
Polonca Kovač, Tina Sever, Katja Štemberger Brizani, Anže Dobelšek
Praktikum za Upravni postopek in upravni spor ter Osnove upravnega postopka
Boštjan J. Turk, Barbara Hribar: Odpiramo vrata tujine: Grčija, Turčija
Boštjan J. Turk, Barbara Hribar: Odpiramo vrata tujine: Grčija, Turčija
24,99 €
Boštjan J. Turk, Barbara Hribar
Odpiramo vrata tujine: Grčija, Turčija

Prijavite se na e-novice

Source