4,99

Zakon je za vse

Aleister Crowley

Razširjena razlaga in nastanek knjige zakona (Liber AL vel Legis)

V celoti gre namreč za filozofsko razlago verzov Knjige Zakona, ki se na razrešujoč način dotikajo vseh intelektualnih in moralnih problemov sodobnosti; in sicer filozofsko v širšem pomenu besede ter v pomenu, ki ustreza naši viziji filozofije prihodnosti. Opiše tudi okoliščine nastanka Knjige Zakona.


Podrobnosti

Lastnost Vrednost
Založnik Ibis
Zbirka Telema
Prevod Janez Trobentar
Spremna beseda Janez Trobentar
Leto izdaje 2013
Strani 368
Jezik slovenski
Tip datoteke pdf

Decription

NASLOV PRIČUJOČEGA ZVEZKA, Zakon Je Za Vse, smo povzeli po najbolj znani ameriški izdaji »Razširjenih komentarjev«, ki jo je uredil pokojni ameriški psihoanalitik reichovske šole ter nekaj časa Crowleyev osebni tajnik Israel Regardie in je kot taka v vseh svojih ponatisih naletela na zelo širok in odobravajoč sprejem. Editorjev uvod v le-to je sicer malo preveč ameriški ter zelo oseben, zato ga ob tej naši slovenski izdaji izpuščamo. Nekako se nam je zdelo, da on celoten fenomen Knjige Zakona zreducira na sicer zelo aktualen problem »seksa, drog in religije«, dočim hočemo mi poudariti predvsem njeno filozofsko plat. Domala v celoti gre namreč za filozofsko razlago verzov Knjige Zakona, ki se na razrešujoč način dotikajo vseh intelektualnih in moralnih problemov sodobnosti; in sicer filozofsko v širšem pomenu besede ter v pomenu, ki ustreza naši viziji filozofije prihodnosti, ki sta jo začrtala predvsem dva filozofa, Nietzsche in Hegel...
Glavna skrb pričujoče Knjige Zakona, kakor je razvidno iz samega naslova, je etika, se pravi znanost o človekovi dolžnosti – do sebe, do človeka, do Boga, numinoznega ali nezavednega, ter do sveta, narave. S svojo novoeonsko magijsko formulo nam na način naravnega Simbolnega Reda predstavi v prvi vrsti tisto etično in moralno paradigmo bodočnosti, o kateri si drznejo odkrito diskutirati zgolj najambicioznejši filozofi in humanisti, to je tisti, ki so uvideli nezadostnost in zmotnost ali lahkovernost Kantovega kategoričnega imperativa...
Crowley (v Genezi Libra AL v Dodatku) pravi, da je s Knjigo Zakona končno in neizpodbitno dokazan obstoj Duše (ali Boga, če hočete), ki je zmožna obstajati v finejši materiji od običajne mesene; prej je bilo to zgolj pravljica. Žal je to pristno mistično izkustvo domala nemogoče dopovedati nekomu, ki še nikoli ni izkusil blaženosti bivanja izven svojega fizičnega telesa, se pravi, da se še ni prebudil iz sna, ki ga običajni ljudje imenujejo budnost...
Skratka, KONEC je s tiranijo in praznoverjem tradicionalne teologije, njenega enoboštva ter lažne morale. S pričujočo Knjigo Zakona je storjen dokončen kopernikanski preobrat v emancipaciji človeka kot sonca, zvezde ter resničnega zakonodajalca v svojem življenju...
Zakon Teleme je najtesnejša možna zaveza našega etosa in volje-ljubezni; problem za dandanašnje gmajnarje ali pogane oziroma neznabožce je zgolj v tem, da ni več nobene instance, na katero bi se lahko zanašali in prizivali, razen, seveda, njihovega lastnega bogovskega Sebstva, ki pa včasih, kar je vsled tisočletij lažne morale in suženjstva nekemu zunanjemu fetišu sicer razumljivo, zataji. Kako pa je s Teboj, ljuba bralka, in bistri bralec?

Odlomek

52. Obstaja pajčolan: ta pajčolan je črn. To je pajčolan čednostne ženske; to je pajčolan žalosti, ter zagrinjalo smrti: nič od tega ni od mene. Raztrgajte to lažno prikazen stoletij: ne zakrivajte svojih pregreh v krepostne besede: te pregrehe so moja služba; vi pošteno delate, in jaz vas bom nagradil tu in poslej. (Al II 53)

STARI KOMENTAR: Ta verz je problematičen za vsakogar, bodisi z, ali brez moralnosti. Kajti to, kar »ljudje« dandanes imenujejo »pregreha,« je v resnici vrlina – vrlina, možatost – »čednost« pa - bojazljivost, hipokrizija, navidezna krepostnost, častitost, čednostnost, in tako naprej, pa so v resnici pregrehe: vitia, hibe.

NOVI KOMENTAR: Mohammed je zasekal v korenino tega norega praznoverja tabuja s temi besedami: »Ženske so vaše polje; pojdite vanj nadnje po volji.« On je zasekal le na pol. Jaz pravim: Pojdite vanj nadnje, kakor je vaša volja in njihova volja. Dve tretjini moderne mizerije izvira iz seksualne nezadoščenosti ženske. Nezadovoljena ženska je prekletstvo tako zase kot za vsakega v njeni soseščini. Ženske se morajo naučiti, da si privoščijo radost brez strahu ali sramu, in tako moški kot ženske se morajo izuriti v tehniki spolnosti. Seksualna zavrtost vodi v nevrozo, in je vzrok socialnega nemira. Nepoznavanje seksualne tehnike vodi v nezadovoljstvo in razočaranje, celo tam, kjer je strast svobodna in nebrzdana. Seks ni vse v življenju, kakor tudi hrana ni vse; toda dokler ljudje ne zadovoljijo teh naravnih potreb, je nesmiselno pričakovati, da bodo mislili na kaj drugega. Ta resnica je bistvena za državnike, zdaj ko imajo ženske nekaj neposredne politične moči. Gotovo bodo prevrnile republiko, če ne bodo deležne polne seksualne zadoščenosti. Ženske so tu številnejše od moških, in en moški ne more zadovoljiti ženske, če ni vešč in prizadeven. Novi Eon bo ustvaril bazo srečnih žensk. Ženska pod vladavino tabuja je priskutna za življenje, mrzka svojim bližnjim, ter nesrečna sama v sebi...

Kazalo

UVOD  (Janez Trobentar)
LIBER AL vel LEGIS
Prvi del
Drugi del
Tretji del

AL (Liber Legis) Knjiga Zakona sub Figura XXXI (Originalni Rokopis)

G E N E S I S    L I B R I    A L                                          
Poglavje I: Otroštvo Aleisterja Crowleya
Poglavje II: Adolescenca: magikalni začetki
Poglavje III: Začetki misticizma
Poglavje IV: Sveta Magika Abramelina Maga
Poglavje V: Rezultat recesije
Poglavje VI: Veliko Razodetje
                   Invokacija Horusa
Poglavje VII: OPOMBE NA METODO SPREJETJA LIBRA LEGIS...
Poglavje VIII: Povzetek primera
Drevo Življenja s korespndencami